فهرست

نشست علمی با موضوع "ضرورت تفکر خلاقانه در دانشگاه نسل سوم" (۹۷/۳/۹)

نشست علمی با موضوع "ضرورت تفکر خلاقانه در دانشگاه نسل سوم" با ارائه جناب دکتر محمدحسین اصغری، عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی دانشگاه، ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۷ در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می گردد.

از همه افراد علاقه‌مند جهت شرکت در این نشست دعوت بعمل می آید.

نشست علمی با موضوع ضرورت تفکر خلاقانه در دانشگاه نسل سوم