فهرست

جلسه دکتر سید فرزاد جلالی "ریاست محترم دانشگاه" با دکتر آخوندزاده " قائم مقام معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت"

جلسه دکتر سید فرزاد جلالی "ریاست محترم دانشگاه" با دکتر آخوندزاده " قائم مقام معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت" در روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۹۷ برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاونین تحقیقات و درمان، مدیر امور پژوهشی و مدیر روابط عمومی و بین الملل دانشگاه برگزار شد، راهکارهای ارتقاء وضعیت پژوهش دانشگاه با توجه به محدودیت های جدی مالی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

جلسه دکتر سید فرزاد جلالی ریاست محترم دانشگاه با دکتر آخوندزاده  قائم مقام معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت