فهرست

عوامل موثر بر امید به زندگی با رویکرد اسلامی

مولفین: محسن نورائی استادیار دانشکده الهیات، دانشگاه مازندران. لیدا عبدالله زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد.دانشگاه مازندران

برای مشاهده و دانلود اسلاید "عوامل موثر بر امید به زندگی با رویکرد اسلامی" کلیک کنید.