فهرست

اصول و روش های تربیت دینی کودک در آموزه های اسلامی

مولفین: سیده فاطمه اشرفی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی ساری دکترسید احمد میریان، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دکترحمید محمدقاسمی، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده: 

در اسلام بر تربیت فرزند تاکید فراوان شده است.
- آیات و بالاخصروایات متعددی در این زمینه بیان شده اند که ضرورت چنین مساله ای را دوچندان کرده است.
- بنیان خانواده می تواند با تربیت صحیح زمینه سعادت و با تربیت ناصحیح زمینه شقاوت فرزندانشرا فراهم کند.
- کودکی که در خانواده به درستی تربیت نشده است در آینده ممکن است دچار انواع انحرافات و نابهنجاری های اجتماعی گردد که به ضرر خود او و جامعه اشاست. بنابراین تربیت صحیح از جمله مسائل مهمی است که باید تبیین گردد.
- در این مقاله سعی شده اصول و روشهای تربیت دینی براساسآموزه های اسلامی بیان گردد.

برای مشاهده و دانلود اسلاید "اصول و روش های تربیت دینی کودک در آموزه های اسلامی" کلیک کنید.