فهرست

اطلاعیه دوم آزمون استخدامی ۹۶

پیرو اطلاعیه قبلی آزمون استخدامی سال ۹۶ و باستناد نتایج اولیه حاصل از بررسی مدارک و مستندات داوطلبان دعوت شده قبلی، به اطلاع افراد مشروحه ذیل می رساند با همراه داشتن پرینت ثبت نام و کارنامه خود و مدارک مورد نیاز ذیل از تاریخ ۹۷/۳/۲۰ الی ۹۷/۳/۲۲ از ساعت ۹ صبح الی ۲ بعد از ظهر، جهت ارائه به معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی بابل ( آدرس : بابل – خیابان گنج افروز – دانشگاه علوم پزشکی بابل) مراجعه نمایند.

۱)    خانم مژگان نعیمی راد
۲)    خانم معصومه چمنی طبرستانی
۳)    خانم مرضیه قاسم نژاد بایی
تذکرات مهم:
* تأکید می گردد، دریافت مدارک افراد جهت بررسی صحت اطلاعات ثبت نامی نامبردگان فوق بوده و هیچگونه تعهدی مبنی بر جذب و استخدام ایشان ایجاد نمی نماید.
* عدم ارائه مدارک در مدت تعیین شده به منزله انصراف از ادامه فرایند استخدام می باشد.
 
******************** مدارک مورد نیاز  ******************
۱) شرایط عمومی:
a. ارائه کپی کارت پایان خدمت یا معافیت از آن و همراه داشتن اصل آن(ویژه برادران)
b. ارائه کپی کارت ملی و همراه داشتن اصل آن
c. چهار قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده
d. پرینت کارنامه آزمون
e. کپی تمام صفحات شناسنامه و همراه داشتن اصل آن
۲) نوع بومی :
a. ارائه کپی شناسنامه خود یا همسر و همراه داشتن اصل شناسنامه (جهت آن دسته از پذیرفته شدگانی که نوع بومی آنان در ثبت نام آزمون بومی محل تولد ذکر شده است )
b.  گواهی اشتغال یا حکم بازنشستگی کارمندان رسمی ،پیمانی دولت یا نیروهای مسلح(برای آن دسته از پذیرفته شدگانی که نوع بومی آنان همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی ...ذکر شده است )
c. تاییدیه ۴ سال سنوات تحصیلی از اداره آموزش و پرورش شهرستان محل تحصیل (جهت آن دسته از پذیرفته شدگانی که نوع بومی مقاطع تحصیلی را انتخاب کرده اند )
d. تاییدیه ریز واریز بیمه پذیرفته شده یا پدر یا مادر یا همسر وی از شعبه بیمه کننده شهرستان یا استان مورد تقاضا به مدت حداقل 4 سال (برای پذیرفته شدگانی که نوع بومی راپرداخت بیمه ثبت نموده اند )
۳) سهمیه ایثارگری یا معلولین :
a. اصل مدرک مبنی بر اثبات سهمیه ایثارگری
b.  گواهی مدت حضور حداقل شش ماه داوطلبانه در جبهه (فقط بسیج سپاه پاسداران و جهادگران ) برای سهمیه رزمنده
c. اصل مدرک مبنی بر اثبات معلولیت از اداره بهزیستی
۴) مدرک تحصیلی:
a. اصل مدرک تحصیلی و ارائه کپی آن
b.  اصل گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری و اختیاری و ارائه کپی آن


c. گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که محل طرح آنان دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد (بر اساس تبصره ۲ بند ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اختصاصی استخدام مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در واحد های تابعه دانشگاه بابل می باشند صرفاً می توانند در رشته های شغلی همین دانشگاه شرکت نمایند )
d.  گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که به استناد بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۵۴ مورخ ۹۳/۷/۱۶ طرح خود را تمدید نموده اند .
e. گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اختیاری(در صورت شروع طرح)
f. گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین قانون پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت(غیر از دانشگاه علوم پزشکی بابل ) می گذرانند .
g. گواهی اشتغال مشمولین تعهدات ضریب k با توجه به تبصره ۳ بند ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان آزمون استخدامی
5) کارکنان شاغل غیر رسمی :
a. نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت همراه با ریز واریز بیمه
b. گواهی اشتغال دارای مهر شرکت(جهت نیرو های تخصصی شاغل در شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه های تابعه وزارت بهداشت )