فهرست

برنامه سی شب سی مسجد یک شنبه ۹۷/۳/۱۳

با حضور : دکتر نغمه ضیایی متخصص قلب و عروق دکتر حمید شافی متخصص اورولوژی دکتر علی توسلی متخصص گوش حلق و بینی خانم دکتر ام البنین باقر نژاد دکتری روانپزشکی دکتر حسن حسن نتاج پزشک عمومی دکتر سید کمال هاشمی دندانپزشک دکتر میر مسعود صفی نیا دندانپزشک و آقایان رحمت شفیع پور و وحید اکبر پور پرستار و زهره حسین پور ماما

مکان: مسجد امام سجاد (ع) روستای اسب شورپی

سخنران: دکتر حسن نتاج