فهرست

بازکاوی میزان و نحوه انعکاس روایات طبی در آثار محمد کریم خان کرمانی

دکتر مرتضی مجاهدی عضو هیئت علمی و مدیر گروه دانشگاه علوم پزشکی بابل دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث اخلاق و آداب پزشکی

مقدمه پژوهش
1 - ترویج عناوینی چون طب اسلامی، طب روایی، طب اهلبیت، طب قرآنی و .....عمدتا در محافل عمومی و رسانه های جمعی
2 -عناوینی چون پدر طب اسلامی، مجتهد طب اسلامی و فقیه طب اسلامی
3 -فروش داروهایی با نام اهل بیت: سویق حضرت زهرا، قرص خون امام رضا،معجون امام کاظم ، داروی حضرت محمد و....
- سوال؟
- اگر چنین مکتب مستقلی در جهان اسلام خصوصا در جوامع شیعی وجود داشته است لاجرم باید در منابع مکتوب به ارث رسیده از قرون گذشته به گونه های مختلف منعکس شده باشد

برای مشاهده و دانلود اسلاید "بازکاوی میزان و نحوه انعکاس روایات طبی در آثار محمد کریم خان کرمانی" کلیک کنید.