فهرست

برنامه سی شب سی مسجد شنبه مورخ 1397/03/19

برنامه سی شب سی مسجد شنبه مورخ 1397/03/19 با حضور دکتر ابراهیم زاده (عمومی)، دکتر اسلامی (عفونی)، دکتر خزائی (زنان)، دکتر سفیدچیان (روانپزشک)، دکتر روحانی (گوش و حلق و بینی)، دکترگیلکی بیشه ( اطفال)، دکتر حسن پور و دکتر صفی نیا (دندانپزشک)، دکتر ارزانی (امور پرستاری)، خانم اکبرنژاد (ماما)، آقای جلالی(پرستار) و با سخنرانی دکتر سفید چیان در امامزاده قاسم (س) و خانم دکتر فاطمه کریم پور (متخصص داخلی)، دکتر علی زاهدیان (متخصص جراحی عمومی)، دکتر حسن نتاج (پزشک عمومی)، خانم نوشین فاطری (ماما)، آقای عزیزاله حسینی و خانم اسماعیل تبار (پرستار) و با سخنرانی دکترحسن نتاج روستای خلیل کلا بصورت همزمان برگزار شد.

امامزاده قاسم (س)

 

روستای خلیل کلا