فهرست

تمدید پروانه موسسات پزشکی

عنوان خدمت:  تمدید پروانه موسسات پزشکی شناسه خدمت: 

16021013101

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C) 

کارشناس:  خانم سهیلا ابراهیم نژاد روشن
شرح خدمت:  
مدارک مورد نیاز:  
جزئیات خدمات
متوسط مدت زمان ارایه خدمت  
ساعات ارائه خدمت:  
تعداد بار مراجعه حضوری:  
هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
اینترنتی:

 http://parvaneh.behdasht.gov.ir//

پست الکترونیک:  
تلفن مرکز تماس:  011-32192631  , 011-32192633
تلفن داخلی:  217
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت درمان

 


نمودار/فرآیند مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :