فهرست

ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ

عنوان خدمت:  ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ شناسه خدمت: 

10031019000

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C) ، خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

شرح خدمت: این خدمت بر اساس تصمیم مرکز درمانی در بخش مورد نظر انجام می شود
مدارک مورد نیاز:  
جزئیات خدمات
متوسط مدت زمان ارایه خدمت  
ساعات ارائه خدمت:  
تعداد بار مراجعه حضوری:  
هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
اینترنتی:

 http://mzsa.ir/elam

پست الکترونیک:  
تلفن مرکز تماس:  
تلفن داخلی:   
آدرس:  

 


نمودار/فرآیند مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :