فهرست

مقومات سلامت خانواده در اسلام

مولفین: دکتر محمد هادی یدالله پور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل - مهناز فاضلی کبریا، دانشجوی دکتری روان شناسی

درآمد:

بنیادی ترین و مقدس ترین نهاد در سلامت اجتماعی ، سلامت خانواده ، اگر خانواده سلامت داشته باشد بسیاری از بیماریهای فردی و اجتماعی و روانی پدید نمی آید. با توجه به تزتزل نهاد خانواده و فزونی آمار طلاق و بیماریهای روانی و عاطفی و ... در جامعه، ضروری می نماید که مقومات سلامت خانواده از رویکردهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا آسیب های اجتماعی در این خصوص ایجاد شود.
بیان و تبیین سلامت خانواده و چیستی آن در نگاه اسلام و نیز پیامدهای عدم توجه به مقومات سلامت خانواده می تواند به فروپاشی نهاد خانواده و آسیب های فراوان به پدر ، مادر و فرزندان و وابستگان و نیز مجموعه افرادی که به عنوان الگو به آن نهاد توجه می کنند.

برای مشاهده و دانلود اسلاید "مقومات سلامت خانواده در اسلام" کلیک کنید.