فهرست

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت

عنوان خدمت:  ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت شناسه خدمت: 

18081015000

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C) 

کارشناس: آقای مهندس رحیمی
شرح خدمت:  
مدارک مورد نیاز:  
جزئیات خدمات
متوسط مدت زمان ارایه خدمت  
ساعات ارائه خدمت:  
تعداد بار مراجعه حضوری:  
هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان رایگان
نحوه دسترسی به خدمت
اینترنتی: http://sib.mubabol.ac.ir/home/login
پست الکترونیک:  
تلفن مرکز تماس:  011-32332876-9
تلفن داخلی:   
آدرس: دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونت بهداشتی

 


نمودار/فرآیند مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :