فهرست

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نوید

در راستای توسعه آموزش مجازی در دانشگاه، کارگاه آموزشی نوید (ویژه اعضای هیات علمی) از نیمه دوم تیرماه در واحد EDC دانشگاه برگزار می گردد. متقاضیان جهت ثبت نام و شرکت در کارگاه مذکور می توانند با شماره ۳۲۱۹۰۵۹۳ سرکار خانم دکتر غلام نیا تماس حاصل فرمایند.

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نوید