فهرست

بررسی آیه های قرآن کریم « در زمینه سه بعد اصلی سلامتی » (جسمی، روانی و اجتماعی)

نویسندگان: 1 -دکتر محمدهادی یدالله پور 2 -دکتر سیّد جلیل سیّدی اندی (دانشگاه علوم پزشکی بابل) 3 -راضیه رضایی 4 -دکتر محبوبه برهانی

مقدمه 

- سازمان جهاني بهداشت، سلامتي را "حالتي كه در آن فرد از نظر رواني،جسمی و اجتماعي كاملاً سالم است و در او نشانه اي از بیماري و رنجوري مشاهده نمي شود و نیز دارای زندگی مثمر ثمر می باشد"، تعریف کرده است.
- در سالهای اخیر، دانشمندان اهمیّت بسیاري براي نقش راهبردهاي مقابله ای درچگونگي وضعیت سلامت جسمي و رواني ایشان درجامعه قائل شده اند. به همین منظور مذهب و گرایش هاي مذهبي، عامل فرهنگي قوي در برابر فشارهاي ناشي از زندگي محسوب مي شوند و مي توانند مقابله هاي بعدي را تسهیل كنند، بنابراین به كارگیري آن ها براي بیشتر افراد، موجب سلامتی است.

برای مشاهده و دانلود اسلاید "بررسی آیه های قرآن کریم « در زمینه سه بعد اصلی سلامتی » (جسمی، روانی و اجتماعی)" کلیک کنید.