فهرست

بررسی میزان گرایش به مطالعه منابع مذهبی - مطالعه موردی در شهرستان ارومیه

موسی یمین فیروز استادیار دانشکده پزشکی، زهرا کریمخانی مسئول اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ارومیه

مقدمه و بیان مساله

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تشویق و ترغیب مردم به مطالعه کتب دینی و قرآنی:
* افزایش سطح آگاهی و بصیرت مردم،
* حل معضلات اجتماعی و
* رفع شبهات ایجاد شده از سوی فرق ضاله،
* جلوگیری از آسیبپذیری دینی،
* مبارزه با تهاجم فرهنگی،
* رسیدن به سعادت دنیا و آخرت و
* اصلاح جامعه در تمامی عرصه ها

برای مشاهده و دانلود اسلاید " بررسی میزان گرایش به مطالعه منابع مذهبی " کلیک کنید.