فهرست

برگزاری جلسه هیئت رئیسه دانشگاه با حضور دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، جلسه هیئت رئیسه دانشگاه با حضور دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۹۷/۴/۴ در آموزشکده بهورزی برگزار شد.