فهرست

فراخوان جذب دستیار پژوهش درمراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نیمسال اول ۹۷

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت و توافق بعمل آمده با معاون محترم علمی ریاست جمهوری و ستاد کل نیروهای مسلح جهت جذب فارغ التحصیلان برتر مقطع دکتری حرفه ای شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی طبق شرایط مندرج در سامانه مربوطه می توانند به صورت دستیار پژوهش در قالب طرح نیروی انسانی و سربازی در مراکز تحقیقاتی مشغول به فعالیت گردند.

دانشجویان متقاضی می توانند جهت اطلاعات بیشتر به سایت rap.hbi.ir  مراجعه نمایند.