فهرست

بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پنجمین سمینار سالانه گروه جراحان قرنیه و عیوب انکساری ایران

بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پنجمین سمینار سالانه گروه جراحان قرنیه و عیوب انکساری ایران در تاریخ ۶ الی ۸ تیر ۱۳۹۷ در هتل ائل گلی تبریز برگزار خواهد شد.

بیست و ششمین سمینار چشم دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پنجمین سمینار سالانه گروه جراحان قرنیه و عیوب انکساری ایران