فهرست

اطلاعیه / نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد ویژه هفته مبارزه با مواد مخدر در معاونت بهداشتی

نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد ویژه هفته مبارزه با مواد مخدر مورخ یکشنبه 10 تیر لغایت سه شنبه ۱۲ تیرماه 97 ساعت 9 الی 13 و 18 الی 21 درمعاونت بهداشتی بابل برگزار می شود.