فهرست

جلسه بررسی راهکارهای کنترل هزینه ها و صرفه جویی دانشگاهها، در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، جلسه وزیر محترم بهداشت دکتر قاضی زاده هاشمی و معاونین محترم وزیر با هیات رئیسه دانشگاههای کلان منطقه یک آمایشی در خصوص بررسی راهکارهای کنترل هزینه ها و صرفه جویی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

گفتنی است در این نشست دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و جمعی از اعضای هیئت رئیسه دانشگاه حضور داشتند.

جلسه بررسی راهکارهای کنترل هزینه ها و صرفه جویی دانشگاهها، در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی