فهرست

پنجمین کنگره منطقه ای شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجان

پنجمین کنگره منطقه ای شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجان توسط انجمن جراحان ارتوپدی شاخه آذربایجان و انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ تیر ۱۳۹۷ در تبریز، هتل ائل گلی (هتل پارس) برگزار خواهد شد.

پنجمین کنگره منطقه ای شمال ایران و چهاردهمین سمینار ارتوپدی شاخه آذربایجان