فهرست

برگزاری سی و هفتمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، سی و هفتیمن دوره آزمون ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی روز پنج شنبه مورخ ۲۱ تیر ۹۷ در سالن آزمون دانشکده پیراپزشکی دانشگاه برگزار شد.