فهرست

اولین جلسه هماهنگی بمنظور همکاری پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور با محققین دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، اولین جلسه هماهنگی بمنظور همکاری پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور با محققین دانشگاه با حضور دکتر لعبت طیبی، دانشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه MARQUETTE آمریکا، دکتر ابراهیم ذبیحی، دکتر زهرا سادات مدنی، دکتر علی بیژنی و دکتر رضا قدیمی و کارشناسان مربوطه در ۲۳ تیر ماه سال جاری در دفتر معاونت تحقیقات و فن آوری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاری بین دو دانشگاه، مقرر گردید تا اولین پروژه مشترک نیز ظرف دو ماه آینده در مدل حیوانی آغاز گردد.
استفاده از شرایط فرصت مطالعاتی اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه و طراحی پروژهای مشترک و تبادل تجربیات آموزشی و پژوهشی از دیگر محورهای بحث این نشست بود.

اولین جلسه هماهنگی بمنظور همکاری پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور با محققین دانشگاه علوم پزشکی بابل

اولین جلسه هماهنگی بمنظور همکاری پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور با محققین دانشگاه علوم پزشکی بابل