فهرست

دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل یکی از ۸ دانشکده طب ایرانی در کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید علی مظفرپور رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، از این دانشکده بعنوان یکی از ۸ دانشکده طب ایرانی در کشور یاد کرد.

دکتر مظفرپور گفت:  همزمان با توجه جهانی به مکاتب طب ایرانی و مکمل در دنیا، سازمان جهانی بهداشت، استراتژی هایی را برای گسترش این مکاتب، به کشورهای دنیا ارائه داده است.

وی بیان داشت: طب ایرانی یکی از مهم ترین مکاتب طبی ایرانی در جهان است که مورد توجه قرار گرفته است که بیش از ۱۴۰۰۰ میراث مکتوب به صورت کتاب و رساله از دانشمندان مختلف در بازه زمانی بیش از ۷۰۰۰ سال در این مکتب طبی موجود می باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: سازمان جهانی بهداشت، از سال ۲۰۰۲ با انتشار یک استراتژی کشورها را ملزم به گسترش مکاتب طب ایرانی و مکمل نمود و از کشورها خواست از سال ۲۰۰۷، این مکاتب را در سیستم درمانی خود تلفیق نمایند.

وی با اشاره به اینکه ایران یکی از آخرین کشورهایی بود که در این زمینه اقدام نمود ، گفت: از سال ۲۰۰۷ (۶۸۱۳) که زمان آغاز ورود به خدمات سلامت بود، شروع به تأسیس دانشکده های طب ایرانی و مکمل نمود که از آن زمان ۸ دانشکده طب ایرانی و ۱۷ گروه آموزشی در کشور راه اندازی شد که با برگزاری آزمون های سالانه، شروع به جذب دستیار تخصصی طب ایرانی و داروسازی طب ایرانی از بین پزشکان و داروسازان عمومی علاقمند کرد.

رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با ذکر این نکته که دو نفر از اولین دستیاران طب ایرانی در کشور، از بابل بوده اند، گفت:

دانشگاه علوم پزشکی بابل، یکی از ۸ دانشگاهی در کشور می باشد که موفق به تأسیس دانشکده طب ایرانی شد.

این مسئول اضافه کرد:  این نکته از این نظر حائز اهمیت است که دانشگاه هایی همچون اصفهان، تبریز، شیراز و مازندران (ساری) به رغم پیگیری های فراوان موفق به کسب موافقت اصولی تأسیس دانشکده های طب ایرانی نشده و یا به گروه طب ایرانی بسنده نموده و یا دانشکده هایی بدون مجوز رسمی از شورای گسترش و با مصوبه داخلی دانشگاه ها تأسیس نموده اند.

وی بیان داشت: این دانشکده هم اکنون، ۷ دوره ورودی دستیار طب ایرانی داشته که در سال جاری، اولین سری از آنها فارغ التحصیل خواهند شد.

دکتر مظفرپور گفت: علاوه بر دانشکده ها، سلامتکده ها به عنوان محل مراجعه مردم برای ارائه خدمات سلامتی و درمان بر مبنای طب سنتی ایرانی، در کشور در کنار دانشکده های طب ایرانی، آغاز به کار کرده است که نام سلامتکده، به این علت بجای درمانگاه استفاده شده است که در طب ایرانی همواره اولویت بر سلامت و ارتقای آن (به جای تمرکز بر درمان) می باشد.

هم اکنون، سلامتکده طب سنتی ایرانی دانشگاه، درکنار بیمارستان شهید بهشتی بابل، فعال می باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: در سال ۱۳۹۵، با پیگیری دفتر طب سنتی ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصمیم بر تأسیس ۱۰ سلامتکده هم شکل در کشور به عنوان الگوی طب ایرانی گرفته شد که در این سلامتکده ها، انواع خدمات طب ایرانی و مکمل ارائه خواهد شد و در کنار دانشکده های طب ایرانی، به ارتقای جایگاه این مکتب طبی، در ارتقای سلامت مردم کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده، یکی از این سلامتکده های شاخص، با بودجه مناسبی که از طرف وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است، در سه طبقه و با متراژ حدود ۲۰۰۰ متر مربع، در دانشگاه علوم پزشکی بابل در حال احداث می باشد.

رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: از سال ۱۳۹۸، خدمات طب ایرانی در سیستم شبکه بهداشتی کشور وارد خواهد شد که از سال ۱۳۹۶،  ۱۰ دانشگاه به عنوان پایلوت ورود خدمات طب ایرانی در سیستم شبکه بهداشت، در نظر گرفته شده است که شبکه بهداشتی شهر بابل، یکی از آنها می باشد.

همچنین دانشکده طب سنتی ایرانی، به عنوان یکی از قطب های طب سنتی در کشور، پژوهش های مبنایی را در حیطه های مختلف طب سنتی ایرانی، شروع نموده که این دانشکده را به عنوان مرکز پژوهش های مبنایی طب سنتی ایران در کشور، معرفی نموده است.

دکتر مظفرپور رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل