فهرست

پیام دبیر اجرایی همایش جهت برگزاری چهارمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، پژوهشکده سلامت و گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل با همکاری انجمن باکتری شناسی پزشکی ایران چهارمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران را به مدت سه روز از ۲۶ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶ در سالن همایش امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی برگزار می نمایند

دبیر اجرایی چهارمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران دکتر یحیی پور

دبیر اجرایی همایش دکتر یحیی پور اظهار داشت: این کنگره  برای اولین بار در دانشگاهی خارج از شهر تهران با مشارکت حدود ۱۰۰ عضو هیأت علمی، از اساتید شاخص و برجسته رشته های تخصصی باکتری شناسی، میکروب شناسی، عفونی، داخلی، اطفال، دندانپزشکی و .... بعنوان کمیته علمی از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می گردد.

دکتر یحیی پور افزود: چهارمین کنگره باکتری شناسی پزشکی ایران با محوریت لپتوسپیروز، عفونتهای بیمارستانی، عفونتهای ادراری- تناسلی، پروبیوتیک، مقاومتهای آنتی بیوتیکی،عفونتهای تنفسی، تجویزمنطقی آنتی بیوتیکها، بروسلوز،بیماریهای منتقله ازآب وغذا،عفونتهای گوارشی، اخلاق حرفهای وعفونتهای دها ن ودندان برای گروههای هدف در جهت ارائه دستاوردهای جدید علوم باکتری شناسی پزشکی بصورت سخنرانی و ارائه پوستر می باشد.