فهرست

مراحل تایید پیغام امنیتی نسخه جدید سرویس ایمیل دانشگاه

بعد از راه اندازی سرویس جدید ایمیل دانشگاه، اکثر کاربران با پیغام های امنیتی در مرورگرها مواجه می شوند.

برای تائید پیام امنیتی لطفا با توجه به راهنمای زیر اقدام فرمائید:
 بر روی دکمه Advanced کلیک نمایید و بقیه مراحل را مطابق اشکال زیر انجام دهید. این پیغام بعد از این تایید در مراحل بعدی دسترسی به سرویس نمایش داده نخواهد شد.