فهرست

برگزاری چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران با حضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل ، اساتید واعضای هیات علمی دانشگا ههای علوم پزشکی کشور به مدت سه روز مورخ ۲۶ لغایت ۲۸ مهر ماه در سالن همایش امام علی (ع) در حال برگزاری می باشد

برگزاری چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی بابل