فهرست

بازدید دکتر جلالی از پروژه بازسازی سالن غذاخوری دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه از روند بازسازی سالن غذاخوری دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید دکتر مهدی پورامیر، معاون فرهنگی و دانشجویی گزارشی از پیشرفت تعمیرات سالن غذاحوری را به اطلاع رئیس دانشگاه رساندند.