فهرست

جشن روز کارمند دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم جشن روز کارمند با حضور دکتر سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و دیگر مسئولین دانشگاه سه شنبه ۱۳ شهریور ماه ۹۷ در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار گردید.

در این مراسم دکتر ایمان جهانیان معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه، ضمن تبریک هفته دولت، روز کارمند و گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنرگفت: کارمندان با تلاش های خالصانه و مجاهدت های شبانه روزی خود سعی در ارائه خدمت به جامعه دارند و با تحلیل های کارشناسانه و نگاه های فنی، دانشگاه را جهت ارتقاء سوق می دهند.

دکتر جهانیان گفت: همه ما در سطوح مختلف ارائه خدمت در این دانشگاه در یک کشتی قرار داریم و کارمندان رکن و اساس این مجموعه می باشند.

وی با اشاره به اینکه ضوابط بودجه ای یک ویژگی است که سال ۹۷ را متمایز می کند، افزود: برای رفع پیچیدگی ها و مسائل متعددی که وجود دارد بصورت  روزانه و هفتگی جلسات حضوری و ویدئو کنفرانس های متعدد در سطح کشور برگزار میشود و سطوح مختلف مدیریتی دانشگاه از هیات رئیسه تا روسای بیمارستانها ومدیران میانی را مورد بررسی  قرار داده و راهکارها را جهت برون رفت از ابهامات بودجه ای ارائه می دهند .

معاون توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه بیان داشت: این مسائل در جذب نیروی انسانی دانشگاه ها مطمئناً تاثیر می گذارد  و مجوز جذب نیرو به این آسانی نخواهد بود و ما هم در راستای  شعار وزارت بهداشت که افزایش درآمد وکاهش هزینه ها است مکلف هستیم در این راستا  حرکت کنیم.

گفتنی است، موسیقی، تجلیل و اهدای جوایز به مدیران، کارمندان و بازنشستگان نمونه دانشگاه و واحد های تابعه از دیگر برنامه های این مراسم بوده است.