فهرست

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور با سخنرانی آقای دکتر آخوندزاده (قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت) و آقای دکتر امانلو (دبیر کمیته کشوری) در دانشگاه علوم پزشکی همدان آغاز شد.

از دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۴۰ مقاله به دبیرخانه کنگره همدان ارسال شد که از این بین ۱۷ مقاله برای ارائه در همایش انتخاب شدند که ۳ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۴ مقاله به صورت پوستر بودند.

با تلاش فراوان شورا مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه، امسال برای نخستین بار دانشکده پرستاری و مامایی رامسر توانست ۴خلاصه مقاله برای این کنگره ارسال کند که ۱خلاصه مقاله برای ارائه در همایش مورد تایید قرار گرفت. همچنین دانشکده دندانپزشکی پس از ۴ دوره که هیچ مقاله ای در این کنگره نداشت امسال ۶ خلاصه مقاله برای همایش ارسال کردند که تمامی ۶ خلاصه مقاله ارسالی مورد پذیرش قرار گرفتند.

لازم به ذکر است که آقایان محسن خلیلی فومشی و امین واحدی به عنوان داوران در این کنگره ایفا نقش نمودند.

در برنامه اختتامیه نیز سخنرانی خانم ها فروغ ابراهیم تبار (دانشجو رشته پزشکی ورودی ۹۲ بابل) و رجا اسکیان (دانشجو رشته دندانپزشکی ورودی ۹۲ بابل) بعنوان مقالات برتر شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

شایان ذکر است که دکتر سهیل آبراهیم پور، سرپرست محترم کمیته تحقیقات دانشجویی، تیم اعزامی دانشگاه را همراهی می نمودند.

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه نیز ضمن تبریک این موفقیت، آرزوی توفیق بیش از پیش را برای عزیزان دانشجوی دانشگاه مسئلت مینماید.