فهرست

رتبه پنجم دانشگاه علوم ‌پزشکی بابل در نهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ وزارت بهداشت

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر مهدی پور امیر از کسب عنوان پنجمی در نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت توسط دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد.

دکتر مهدی پور امیر با اشاره به اینکه نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت که طی روزهای 14 تا 19 اردیبهشت ماه در پردیس تئاتر تهران برگزار شد، گفت: در این جشنواره رتبه اول 5 امتیاز ، رتبه دوم 4 امتیاز، رتبه سوم 3 امتیاز، شایسته تقدیر 5/2 امتیاز و نامزدهای معرفی شده در اختتامیه  که موفق به کسب رتبه نشدند، 5/1 امتیاز دریافت کرده‌اند.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل با ذکر این نکته که مقام های اول تا سوم این جشنواره توسط دانشگاه های علوم پزشکی تبریز، شیراز و اصفهان کسب شد، بیان داشت: دانشگاه علوم پزشکی بابل با کسب 2  مقام اول، 3 مقام سوم،1جایزه ویژه، 1 مقام شایسته تقدیر و 8 نامزد، با کسب 61  امتیاز در نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ وزارت بهداشت به مقام پنجم دست یافت.