فهرست

کارگاه توانمندسازی در زمینه اموزش پزشکی ویژه دستیاران جدیدالورود دانشگاه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، کارگاه توانمندسازی در زمینه اموزش پزشکی ویژه دستیاران جدیدالورود دانشگاه با همکاری امور تحصیلات تکمیلی دانشگاه،EDC و دانشکده پزشکی در روزهای ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۹۷ در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی ایت ا.. روحانی(ره) برگزار گردید.

در این کارگاه مباحثی چون روش تدریس، طرح درس، ارزشیابی بالینی، روش های مطالعه، قوانین دستیاری، لاگ بوک الکترونیک طبیب، استانداردهای اموزش بالینی، الزامات بیمه ای درمانی، مراکز آموزشی درمانی وابسته، آیین نامه رفتار حرفه ای، خطای پزشکی و تکمیل پرونده پزشکی با حضور جمعی از مدرسان ارائه گردید.