فهرست

کارگاه ابزارسازی پزشکی

با توجه به استقبال همکاران در برگزاری کارگاه ابزارسازی پزشکیخواهشمند است قبل از" تایید ثبت نام" موارد زیر مدنظر قرار گیرد:


1.  حضور شرکت کنندگان در دو روز کارگاه الزامی است.
2
. شرکت کنندگان سابقه اجرا یا همکاری در یک طرح یا مقاله در حیطه ابزارسازی را داشته باشند

هزینه ثبت نام برای دو روز 100000 (صد هزار تومان) ( به شماره حساب

  (2178455012008 بانک ملی _جهت کارگاه ابزارسازی پزشکی) می باشد.
لطفا تصویر فیش پرداختی خود را به شماره 09019872306 تلگرام نمایید.

جهت اطلاع تکمیل از شرایط و هزینه ها با شماره (32190557) یا (داخلی 273 دانشگاه) تماس حاصل فرمایید.

 

 تاریخ و محل برگزاری ۳ و ۴ آبان ماه در سالن توانمندسازی معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.

معاونت آموزشی پژوهشکده