فهرست

قابل توجه داوطلبان آزمون كمك پرستاری

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، آخرين مهلت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون كمك پرستاری دانشگاه علوم پزشكی بابل در روز جمعه مورخ ٩٧/٦/٢٣ ، تا ساعت ١٨ روز پنج شنبه مورخ ٩٧/٦/٢٢ مي باشد و اين زمان قابل تمديد نخواهد بود.