فهرست

افتتاح سالن امتحانات دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه هیئت رئیسه دانشگاه روز شنبه ۷ مهر ۹۷ در این دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه هیئت رئیسه دانشگاه  روز شنبه 7 مهر97 در این دانشکده برگزار شد.

در این جلسه مسائل دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان سالن امتحانات توسط رئیس دانشگاه افتتاح گردید .

قابل ذکر است سالن امتحانات دانشکده توانبخشی ۱۹۵ مترمربع مساحت و با ظرفیت 100 صندلی می باشد.