فهرست

تقدیر از رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل از سوی رئیس بیمارستان کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، رئیس و مدیران بیمارستان کودکان امیرکلا از تلاش و پیگیریهای دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت احداث ساختمان نوین بیمارستان کودکان امیرکلا تقدیر نمودند

متن لوح تقدیر بدین شرح می باشد:


جناب آقای دکتر ربیعی 
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل
با احترام، اینکه با تلاش و پیگیریهای مجدانه حضرتعالی با وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در جهت احداث ساختمان نوین بیمارستان کودکان امیرکلا و همچنین دریافت بودجه برای تکمیل آن ساختمان جهت نوسازی فضای فیزیکی این مرکز، ما اعضای هیات علمی و پزشکان و پرسنل این بیمارستان سپاس بی دریغ خود را به واسطه این مساعدت از حضرتعالی ابراز داشته و توفیق روز افزون شما را درخدمت به بیماران و توسعه و تعالی بهداشت و درمان کودکان این مرز و بوم از خداوند منان مسئلت داریم.