فهرست

اعزام تيم هاي امدادي سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل به مرزهاي آبادان و خرمشهر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ رئيس اورژانس ۱۱۵ شهرستان بابل: تيمهاي امدادي اورژانس بابل در قالب ۱ دستگاه آمبولانس MICu و ۱ دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه ۹ نفر پرسنل کارشناسان فوريت هاي پزشکي در مرزهاي آبادان و خرمشهر مستقر خواهند شد و از تاريخ ۳ تا ۲۵ آبان به زائرين حسيني در مرز و مسيرهاي منتهي به مرز امدادرساني خواهند کرد.

اعزام تيم هاي امدادي سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل به مرزهاي آبادان و خرمشهر

دکتر احمدمحمد پور کبريا رئيس اورزانس ۱۱۵ شهرستان بابل در حاشيه اين اعزام در گفتگو با خبرنگار آريا دفتر مازندران در شهرستان بابل بيان داشت: مراسم بدرقه تيم هاي امدادي و درماني اعزامي سازمان اورژانس ۱۱۵ بابل در ساعت ۲ بامداد در دانشگاه علوم پزشکي بابل انجام شد و پرسنل جهت حضور در مرزهاي آبادان و خرمشهر و خدمات رساني به زائرين اربعين حسيني عازم مرز خسروي شدند. وي ادامه داد: در اين مراسم که تيم هاي امدادي جهت پوشش امداد سلامت زائرين ايام سوگواري اربعين حسيني به مرز هاي آبادان و خرمشهر اعزام شدند. رئيس اورژانس ۱۱۵ شهرستان بابل خاطرنشان کرد: تيمهاي امدادي اورژانس بابل در قالب ۱ دستگاه آمبولانس MICu و ۱ دستگاه اتوبوس آمبولانس به همراه ۹ نفر پرسنل کارشناسان فوريت هاي پزشکي در مرزهاي آبادان و خرمشهر مستقر خواهند شد و از تاريخ ۳ تا ۲۵ آبان به زائرين حسيني در مرز و مسيرهاي منتهي به مرز امدادرساني خواهند کرد.