فهرست

با حکم وزیر بهداشت؛ اعضای شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی دکتر قاسم جان بابایی، دكتر علیرضا رئیسی، دکتر غلامرضا اصغری، دکتر ایرج فاضل، دکتر علی اکبر حقدوست و مهندس طاهر موهبتی را به عنوان اعضای شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش وبدا ،متن کامل این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قاسم جان بابایی 
معاون محترم درمان
جناب آقاي دكتر علیرضا رئیسی 
معاون محترم بهداشت
جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری
معاون محترم وزير و رئيس سازمان غذا و دارو
جناب آقای دکتر ایرج فاضل
رئيس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست 
معاون محترم برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی
جناب آقای مهندس طاهر موهبتی 
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران

با توجه به توانمندی ها و سوابق درخشان و موثر جنابعالی و براساس اساسنامه موسسه ملی تحقیقات سلامت، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید. انتظار می رود در این مدت هم راستا با سیاست های کلی سلامت و برنامه توسعه پنج ساله برنامه توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، اقدامات اساسی در جهت نهادینه سازی و بهره برداری نظام دیده بانی سلامت، نیاز سنجی و انجام پژوهش های کاربردی مورد نیاز، گسترش و تقویت زیرساخت های لازم برای انجام مطالعات ملی و تسهیل فرآیند و بکارگیری شواهد علمی در تصمیم سازی های نظام سلامت کشور در این موسسه با مساعی این شورا صورت پذیرد.

اعضای شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران