فهرست

فراخوان بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل، بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با محور "تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی " از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد .

علاقه مندان می توانند تا پایان ساعت ۲۴ روز ۳۰ آذر ماه ۹۷ برای ثبت خلاصه مقالات خود اقدام نمایند. 

سایت های همایش  به نشانی http://meduc20.behdasht.gov.ir راه اندازی شده است.