فهرست

برگزاری كارگاه آموزشی یادداشت خبری و گزارش خبری کلان مناطق در دانشگاه علوم پزشكی تبریز

اولین دوره كارگاه آموزشی "یادداشت خبری "و "گزارش خبری" کارشناسان روابط عمومی دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به همت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و با حضور کارشناسان روابط عمومی كلان مناطق ۱، ۲، ۶ و ۱۰ كشور در روزهای شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ آبان ماه سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزاری شد.

به گزارش وبدا، كارگاه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشكی كشور با هدف توانمند سازی کارشناسان روابط عمومی در راستای اجرای برنامه عملياتی روابط عمومی ها در حوزه دانشگاه هاي علوم پزشكی، برگزار می شود.

پیش تر نیز سه دوره کارگاه آموزشی خبر نویسی با حضور کارشناسان روابط عمومی كلان مناطق ۱، ۲، ۶ و ۱۰، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، کلان مناطق ۹، ۸ و ۳ به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و با حضور كلان مناطق ۷ ، ۵ و ۴ به میزبانی دانشگاه علوم پزشكی شيراز برگزار شده است.

اولین دوره كارگاه آموزشی دو روزه یادداشت خبری و گزارش خبری برای کارشناسان روابط عمومی کلان مناطق ۱، ۲، ۶ و ۱۰ كشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و با حضور دو تن از اساتید حوزه ارتباطات و رسانه کشور برگزار شد.

لازم به ذکر است این دوره ها در راستای برنامه عملیاتی روابط عمومی ها می باشد و از دانشگاه علوم پزشکی بابل خانم امین زاده کارشناس روابط عمومی شرکت داشتند .