فهرست

جلسه مدیران نظارت بر مواد غذایی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک

به گزارش روابط عمومی معاونت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه مدیران نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک گیلان، گلستان، سمنان، شاهرود، بابل و مازندران یکشنبه 20 آبان ماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

گفتنی است در این نشست با توجه به دستور کارهای تعیین شده در خصوص موضوعات ،بحث و تبادل نظر گردید و تصمیمات لازم اتخاذ شد.