فهرست

خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

با توجه به پیشرفت سریع علم در سالهای اخیر، فن آوریهای جدید نیازمند منابع به روز و کارآمد هستند که امکان دسترسی آسان به منابع علمی را فراهم می سازد و بی شک یکی از مهمترین این منابع کنگره های علمی دانشگاهی هستند.

این کنگره ها در سطوح تخصصی علمی، امکان ارتباط میان صاحب نظران، دانشمندان و علاقه مندان را فراهم کرده و موجب ارتقای علمی رشته های مورد نظر می شود. از اهداف مهم کنگره باکتری شناسی پزشکی جمع آوری دستاوردهای جدید علوم باکتری شناسی در جهت بهره برداری مفیدتر این تحقیقات برای پژوهشگران، اساتید و دانشجویان می باشد . دانشگاه علوم پزشکی بابل در اجرای رسالت خود و بمنظور ارتقاء سطح علمی جامعه اقدام به برگزاری چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران نموده است. امید است با همکاری و حمایت سایر ارگانهای اجرایی و علمی کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققان عزیز کشورمان در راستای ترویج علوم و توسعه پایدار در علوم باکتری شناسی ایجاد نمود.

 

برای دانلود خلاصه مقالات چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران اینجا کلیک کنید.