فهرست

آغاز سومین کنگره ملي اختلالات عصبي، عضلاني و اسكلتي در دانشگاه علوم پزشکی بابل

اولین روز کنگره ملي اختلالات عصبي، عضلاني و اسكلتي برای سومین سال متوالی، با همت مركز اختلالات حركتي دانشگاه علوم پزشكي بابل به مدت دو روز مورخ ٢٣ و ٢٤ آبان ٩٧ در این دانشگاه در حال برگزاری می باشد.

این کنگره با حضور اساتید برجسته کشوری و اعضای هیات علمی دانشگا ه های علوم پزشکی کشور در حال برگزاری است و هدف از برگزاری آن فراهم نمودن بستري براي جلب مشاركت علمي و پژوهشي متخصصين در حوزه هاي مختلف مرتبط با بيماريهاي اسكلتي و عضلاني و متناسب سازي حوزه هاي پژوهشي با نيازهاي جامعه می باشد.