فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی واقعیت مجازی و نقش آن در آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، دبیرخانه تحول و نوآوری آموزش دانشگاه در راستای اجرای برنامه عملیاتی بسته توسعه آموزش مجازی، کارگاه آموزشی« واقعیت مجازی و نقش آن در آموزش پزشکی » را با هدف توانمندسازی اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان و کارشناسان حوزه آموزش دانشگاههای کلان منطقه یک برگزار می نماید.

این کارگاه روز پنج شنبه مورخ ۸ آذرماه ۱۳۹۷ در سالن همایش امام علی دانشگاه از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ برگزار می گردد. مباحث عمده کارگاه مذکور به شرح زیر می باشد:

•ارائه رویکردهای نوین  برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

•تشریح فناوری واقعیت مجازی به همراه بیان ویژگی ها، مزایا و تاثیرگذاری آن در حوزه آموزش

•ارائه زنده نرم افزار واقعیت مجازی آناتومی بدن انسان و شرح بخش ها مختلف و قابلیت های آن

قابل ذکر است با توجه به هماهنگی های انجام شده با معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، این کارگاه آموزشی دارای امتیاز فرهنگی است.

ضمنا معاونت تحقیقات و فناوری، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، کانون دانشجویی رایانه،  شرکت پژوهش و فناوری،  اداره آمار و فناوری اطلاعات و روابط عمومی دانشگاه، در برگزاری این کارگاه همکاری دارند.

منتظر حضور گرم شما در این کارگاه هستیم.