فهرست

ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی درمانی بیمارستان های روحانی، بهشتی و کودکان امیرکلا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی درمانی بیمارستان های آیت ا.. روحانی، شهید بهشتی و کودکان امیرکلا انجام شد.

جلسه اختتامیه ارزیابی بیرونی اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های استان با حضور رئیس دانشگاه، ارزیابان وزارت بهداشت، معاونین و دیگر مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل ،و مدیر تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دانشگاه درسالن کنفرانس بیمارستان آیت ا.. روحانی(ره) روز دوشنبه ۵ آذر ۹۷ برگزار شد.

در اختتامیه ارزیابی دکتر سیدفرزاد جلالی رئیس دانشگاه در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از زحمات و ارزیابی های ارزیابان اعتبار سنجی وزارت بهداشت اظهار کرد: ارزیابی ها همواره در هر عرصه ای باعث رفع نواقص و رشد نقاط قوت در سیستم خواهد شد و ما نیز از این ارزیابی ها در جهت ارتقاء سطح خدمات به مردم استقبال می کنیم و قطعاً از نگاه کارشناسانه، راهنمایی ها و تجارب ارزشمند ارزیابان وزارت بهداشت در پیشبرد اهداف حوزه درمان و آموزش استفاده خواهیم نمود.

وی گفت: ارتقاء کیفیت خدمات، به حداقل رساندن خطاها در بخش های مختلف، بالا بردن پاسخگویی و جلب رضایت خدمت گیرندگان را از مهم ترین مزایای اعتبار بخشی برشمرد.

دکتر جلالی گفت: اعتباربخشی بیمارستانی به عنوان یکی از روش‌های ارزشیابی رسمی و سیستمی خارجی بیمارستان‌ها نقش بسزایی در بهبود کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات بیمارستان‌ها دارد .

در این بازدید ، تمامی واحدها و بخش های مراکز درمانی آیت ا.. روحانی، شهید بهشتی و کودکان امیرکلا توسط ارزیابان و طبق سنجه های ابلاغی از وزارت متبوع مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند که در اختتامیه ی پایش، ارزیابان ارشد وضعیت اعتبار بخشی بیمارستان را رضایت بخش اعلام کردند.