فهرست

​​​​​​​برگزاری جلسه همکاری پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل با جهاد دانشگاهی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه همکاری پژوهشکده سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل با جهاد دانشگاهی بابل برگزار شد.

این جلسه با حضور دکتر قدیمی معاون محترم تحقیقات و فناوری و دیگر مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بابل و  مهندس شافعیان رییس دانشگاه علمی کاربردی بابل در پژوهشکده سلامت دانشگاه، به منظور تبادل نظر و بررسی راهکارهای انجام پروژه های تحقیقاتی، کارگاه های آموزشی، آموزش کارشناسان آزمايشگاهي و بالینی و تدوین و اجرای دوره های آموزشی رشته های مورد نیاز همچنین استفاده مناسب از دستگاه ها و امکانات تحقیقاتی برگزار شد.

در این جلسه مقرر گردید با انقعاد تفاهم نامه راهکار های مناسب در زمینه های تحقیقاتی و آموزشی تدوین شود و از امکانات موجود و توانمندی های استادان و محققان برای پروژه های مشترک استفاده گردد.