فهرست

تریبون آزاد در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، تریبون آزاد دانشجویی با موضوع مشکلات صنفی در محوطه دانشکده پزشکی دانشگاه سه شنبه ۱۳ آذر ۹۷ برگزار گردید.