فهرست

رونمایی سامانه یکپارچه نوبت دهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، آئین رونمایی سامانه نوبت دهی مراکز درمانی دانشگاه در بیمارستان شهید بهشتی بابل سه شنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۷ برگزار شد.

در این جلسه دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه، ضمن خیرمقدم به مدعوین، به ضرورت راه اندازی این سامانه در تکمیل پروژه نظام ارجاع الکترونیکی دانشگاه سخنانی ایراد فرمودند و بر اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و همچنین همراهی کارشناسان درگیر فرآیند نوبت دهی برای تکمیل این سامانه تاکید کردند. 

در ادامه دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی از کارشناسان حوزه آمار و فناوری، فرآیند اجرایی نظام ارجاع الکترونیک را از سطح بک به سطح ۲ و ۳ تشریح کردند و تاکید نمودند: با  نصب و راه اندازی این سامانه و تکمیل شیفت کاری پزشکان و متخصصان سطح ۲ و ارائه آموزش های لازم در این زمینه، گام بسیار مهمی در اجرای پروژه نظام ارجاع الکترونیکی در شهرستان بابل برداشته خواهد شد.
وی همچنین افزودند، اقدام مهم دیگری که باید بعد از این کار قابل تقدیر، انجام شود ارتباط بین این سامانه و سامانه های مستقر در سطح یک (سامانه سیب) و سطح دو (HIS) است.

دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه با همراهی دکتر جوانیان معاون بهداشتی دانشگاه بطور نمادین از سایت سامانه نوبت دهی دانشگاه به آدرس
http://nobat.mubabol.ac.ir رونمایی کردند و بصورت آنلاین از یکی از درمانگاههای آن بیمارستان نوبت اخذ نمودند.

بعد از رونمایی، مهندس اکبری کارشناس نرم افزار اداره آمار و فناوری دانشگاه ضمن ارائه گزارشی مختصر از فرآیند اجرایی کار تاکید کردند: تا تکمیل اطلاعات این سامانه مسئولان درمانگاهها، کارشناسان و کارکنان پذیرش همکاری لازم را با کارشناسان زیربط داشته باشند و برای هرنوع همکاری در این زمینه اعلام آمادگی نمودند.
 در نهایت کارگاه توجیهی سامانه پذیرش ۲۴ توسط کارشناس شرکت برگزار و شرکت کنندگان با امکانات و قابلیت های این سامانه آشنا شدند. 
قابل ذکر است نسخه APP این سامانه نیز از طریق سایت مذکور قابل استفاده و دانلود خواهد بود.
گفتنی است: در آینده ای نزدیک خبر تکمیلی این سامانه برای استفاده عموم از آن از همین طریق و رسانه های عمومی دیگر اطلاع رسانی خواهد شد.

رونمایی سامانه یکپارچه نوبت دهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

رونمایی سامانه یکپارچه نوبت دهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

رونمایی سامانه یکپارچه نوبت دهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل

رونمایی سامانه یکپارچه نوبت دهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل