فهرست

نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل با مدیرسازمان بسیج جامعه پزشکی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست صمیمانه دکتر جلالی رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل با دکتر لزگی مدیرسازمان بسیج جامعه پزشکی استان مازندران شنبه ۸ دی ماه ۹۷ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

 گفتنی است این نشست باحضور دکتر اسدی مسئول بسیج جامعه پزشکی بابل و مدیران پایگاههای تابعه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.