فهرست

راه اندازی سامانه ارتباط مردمی سازمان بیمه سلامت در سطح کشور

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، سامانه ارتباط مردمی سازمان بیمه سلامت در سطح کشور راه اندازی شد.

گفتنی است بیمه شدگان موسسات طرف قرار داد و همچنین موسسات بیمه گذار می توانند در خصوص انتقاد، شکایت، پیشنهاد و ثبت نظر با سامانه ۱۶۶۶ تماس حاصل نموده تا مدیران و کارشناسان این اداره کل، نسبت به پاسخگویی موارد مطروحه اقدام لازم به عمل آورند.

گفتنی است روز های دوشنبه از ساعت ۱۱-۱۰ معاونین پشتیبانی و توسعه منابع و بیمه و خدمات سلامت بطور مستقیم پاسخگوی نقطه نظرات بیمه شدگان می باشند.